6 برگ تصاویر پروانه بازرسی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۲/۱۳
شماره28768/21226/747/477/71/43
ضمیمه

بسمه تعالی

28768/21226/747/477/71/43


13/2/1382


به : گمرک ….


از : دفتر امور صادرات


با سلام


احترامأ، به پیوست تصاویر نامه های شماره 3512، 3336، 3338،
3334، 3566، 3536 مورخ 30/1/82 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مدیریت
بازرسی کالا و امور صادرات و واردات بانضمام 6 برگ تصاویر پروانه بازرسی شماره
2-133 مورخ 5/1/82 و 3-125 مورخ 5/1/82 و 1-140 مورخ 5/1/82 و 2-134 مورخ
5/1/82 و 142 مورخ 5/1/82 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.


جمشید نبی پور


معاون مدیرکل دفتر امور صادرات


 


بسمه تعالی


3512


20/2/1382


جناب‌ آقای علیرضا امامی


مدیرعامل محترم شرکت بین المللی بازرسی سیزان


موضوع : تمدید پروانه بازرسی


سلام علیکم


به  موجب بند 11 ماده 7 ضوابط تأیید شرکتهای بازرسی، به آگاهی
می رساند که در یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت ارزیاب با  تمدید پروانه آن
شرکت به عنوان بازرس مجاز در زمینه «کالاهای نفتی، پتروشیمی و مواد معدنی
صادراتی» موافقت شد.


لذا با آرزوی توفیق در انجام مسئولیتها و تعهدات مربوط ،‌به
پیوست اصل پروانه بازرسی آن شرکت به شماره 3-125 مورخ 5/1/1382 ارسال میشود.
خواهشمند است ضمن اعلام وصول پروانه فوق الذکر،  نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد
فصلی مطابق فرمهای موردنظرمؤسسه استاندارد و پرداخت یک درصد کارمزد خدماتی
مصوبه شورای عالی استاندارد، در موعدمقرر،‌ اقدام مقتضی را  معمول نمایند.


اسدا… سیاح


مدیر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات


 


بسمه تعالی


3336


20/1/1382


جناب آقای علی اصغر سجودی


مدیرعامل محترم مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک


موضوع : تمدید پروانه بازرسی


سلام علیکم


به  موجب بند 11 ماده 7 ضوابط تأیید شرکتهای بازرسی، به آگاهی
می رساند که در یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت ارزیاب با  تمدید پروانه آن
شرکت به عنوان بازرس مجاز در زمینه «تجهیزات الکتریکی،‌ الکترونیکی و رایانه ای
صادراتی » موافقت شد.


لذا با آرزوی توفیق در انجام مسئولیتها و تعهدات مربوط ،‌به
پیوست اصل پروانه بازرسی آن شرکت به شماره 1-140 مورخ 5/1/1382 ارسال میشود.
خواهشمند است ضمن اعلام وصول پروانه فوق الذکر،  نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد
فصلی مطابق فرمهای موردنظرمؤسسه استاندارد و پرداخت یک درصد کارمزد خدماتی
مصوبه شورای عالی استاندارد، در موعدمقرر،‌ اقدام مقتضی را  معمول نمایند.


اسدا… سیاح


مدیر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات


 


بسمه تعالی


3338


20/1/1382


سرکار خانم شیدا صارمی


مدیرعامل محترم شرکت دروازه روشن


موضوع : تمدید پروانه بازرسی


سلام علیکم


به  موجب بند 11 ماده 7 ضوابط تأیید شرکتهای بازرسی، به آگاهی
می رساند که در یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت ارزیاب با  تمدید پروانه آن
شرکت به عنوان بازرس مجاز در زمینه «پنبه صادراتی» موافقت شد.


لذا با آرزوی توفیق در انجام مسئولیتها و تعهدات مربوط ،‌به
پیوست اصل پروانه بازرسی آن شرکت به شماره 2-134 مورخ 5/1/1382 ارسال میشود.
خواهشمند است ضمن اعلام وصول پروانه فوق الذکر،  نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد
فصلی مطابق فرمهای موردنظرمؤسسه استاندارد و پرداخت یک درصد کارمزد خدماتی
مصوبه شورای عالی استاندارد، در موعدمقرر،‌ اقدام مقتضی را  معمول نمایند.


اسدا… سیاح


مدیر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات


 


بسمه تعالی


3339


20/1/1382


سرکار خانم فرخ السادات کلالی


مدیرعامل محترم شرکت کاوشگران بهره وری توس


موضوع : تمدید پروانه بازرسی


سلام علیکم


به  موجب بند 11 ماده 7 ضوابط تأیید شرکتهای بازرسی، به آگاهی
می رساند که در یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت ارزیاب با  تمدید پروانه آن
شرکت به عنوان بازرس مجاز در زمینه «مواد غذایی فرآیند شده، محصولات کشاورزی
وتجهیزات اندازه گیری صادراتی » موافقت شد.


لذا با آرزوی توفیق در انجام مسئولیتها و تعهدات مربوط ،‌به
پیوست اصل پروانه بازرسی آن شرکت به شماره 2-133 مورخ 5/1/1382 ارسال میشود.
خواهشمند است ضمن اعلام وصول پروانه فوق الذکر،  نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد
فصلی مطابق فرمهای موردنظرمؤسسه استاندارد و پرداخت یک درصد کارمزد خدماتی
مصوبه شورای عالی استاندارد، در موعدمقرر،‌ اقدام مقتضی را  معمول نمایند.


اسدا… سیاح


مدیر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *