بخشنامه ها

بخشنامه ها دستورالعمل هایی هستند که برای تسهیل اجرای قوانین و آیین نامه ها به کارکنان شرکت ابلاغ می‌گردد. بخشنامه ها به منظور ابلاغ قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات و تغییراتی در روال وضع اداری، ابلاغ دستورالعمل ها و ابلاغ به منظور هماهنگی تهیه و تدوین می‌شوند. بخشنامه ها دارای دو نوع داخلی و خارجی هستند.

1) بخشنامه های داخلی : توسط مدیرعامل شرکت تهیه و ابلاغ می‌شود.

2) بخشنامه های خارجی : توسط بانک یا سایر نهادهای بالادستی به شرکت ابلاغ می‌شود و اگر مخالف صریح قانون نباشد از سوی مرئوس لازم الاتباع است.

در این مقاله ما سعی بر آن داریم تا آخرین بخشنامه های گمرکی ابلاغ شده را به طور کامل همراه با قانون و مقررات لازم جهت صادرات و واردات کالاهای مختلف و امور گمرکی را،دراختیار شما قرار دهیم.

 

صفحه وبلاگ یوگا

لیست کامل بخش نامه ها

بخشنامه ها چند نوع هستند؟

بخشنامه های داخلی : توسط مدیرعامل شرکت تهیه و ابلاغ می‌شود.

بخشنامه های خارجی : توسط بانک یا سایر نهادهای بالادستی به شرکت ابلاغ می‌شود و اگر مخالف صریح قانون نباشد از سوی مرئوس لازم الاتباع است.

بخشنامه شماره 404 در خصوص چه مواردی می باشد؟

لزوم رعایت قانون حمایت از مصرف کنندگان و خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و فرآیند بررسی و کنترلVINخودروهای ثبت سفارش شده


دستورالعمل بخشنامه های ابلاغ شده چه چیزی می باشد؟

شيوه و روش انجام دادن کاري و يا استفاده از چيزي است.


با توجه به بخشنامه های گمرکی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بازرسی در مبدا بهتر است یا در مقصد؟

بازرسی در مبدا به علت کیفیت و کمیت کالا، نوع بسته بندی و صرفه جویی در زمان بهتر است. (زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می شود با ارائه بازرسی در مبدا، دیگر نیازی به نمونه برداری و آزمون کالا وجود ندارد)


آیا بخشنامه ها فاقد ضمانت اجرایی هستند؟

عده ای عقیده دارند که بخشنامه‌ها فاید ضمانت اجرای هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و ترهیب کننده صرفند. عده ای دیگر نیز نظر دارند که درست است که بخشنامه به‌طور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با عنایت به این که «علی اصول» مفاد بخشنامه محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن «تأکید حکم یا مفهوم قانون» است، لذا نقض آن، نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف محسوب می‌شود، اما آنها نیز معتقدند نقض بخشنامه فی حد ذات فاقد ضمانت اجراست.