طبقه بندی1390
شماره8/8/3554
ضمیمه

ناظرین / مدیر کل / مدیر / رئیس محترم گمرک …

با سلام
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 194643/113/800/73/358 مورخ 16/9/89 دفتر واردات و با عنایت به نامه شماره 42827/10243 مورخ 6/4/89 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره 71824 مورخ 27/11/89 اداره کل محترم تدوین قوانین محترم مجلس شورای اسلامی ( تصاویر پیوست ) و همچنین صورتجلسه مورخ 29/8/89 کمیته بازنگری بخشنامه ها ، درخصوص چگونگی اجرای ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مفاد دستور العمل ذیل و رعایت کامل مقررات اقدامات لازم معمول گردد .
1- نظر به اینکه تسهیلات مقرر در ماده مذکور صرفاً به جهت حمایت از تولید و صنایع داخلی کشور تدوین گردیده است لذا به منظور استفاده از تسهیلات مقرر در ماده فوق الذکر ، ارائه پروانه تولیدی معتبر و مرتبط با قطعات وارده الزامی می باشد .
2- شمولیت استفاده از تسهیلات ماده 12 قانون ، رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و همچنین تشخیص قطعات C.K.D تلفن همراه ، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی ( باستثنای خودرو و صنایع فناوری پیشرفته ( های تک ) ) به عهده دفتر محترم تعیین تعرفه بوده و لوازم غیر برقی مشمول تسهیلات فوق الذکر نخواهد بود .
3- گمرکات اجرایی پس از اظهار کالا توسط واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات فوق الذکر ( درخصوص C.K.D) می بایست پس از انجام تشریفات ارزیابی ( تعیین مسیر قرمز سیستم سلکتیویتی ) اظهارنامه به انضمام صورتجلسه مربوطه ( پس از طرح موضوع در کمیته محلی ) و ارسال نمونه مربوطه به منظور اعلام نظر به دفتر تعیین تعرفه ارسال گردد .
4- تشخیص قطعات S.K.D ( نیمه منفصله ) با رعایت سایر مفاد دستور العمل مربوطه به عهده گمرکات اجرایی بوده و نیازی به ارسال اسناد مذکور به دفتر تعیین تعرفه نمی باشد .
5- در صورتیکه در گذشته گمرکات اجرایی راساً نسبت به اعطای تسهیلات قانون مزبور اقدام نموده باشد با رعایت مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی ، ضمن قطع مرور زمان قانونی نسبت به ارسال اظهارنامه های موصوف به دفتر تعرفه در اسرع وقت اقدام و چنانچه کالاهای فوق الذکر توسط غیر واحدهای تولیدی وارد شده باشد راساً نسبت به صدور مطالبه نامه های کسر دریافتی اقدام گردد .

ضمناً با صدور این دستور العمل کلیه بخشنامه های مغایر کان لم یکن تلقی می گردد مسؤول حسن اجرای این دستور العمل مسؤلین محترم گمرک می باشد .ش 16/12

محمد رضا نادری علی مددی جهرمی
معاون امور گمرکی معاون حقوقی

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *