آخرین های دسته بندی

بازارچه های مرزی

کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ صادرات کشورمان به ترکیه از لحاظ وزنی کاهش ۶۳ درصدی و از لحاظ ارزشی کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است. به...

شرایط اخذ ضمانت نامه های بانکی در تجارت

شرایط اخذ ضمانت نامه های بانکی در تجارت

با تعیین و ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانت نامه های بانکی از سوی گمرک ایران، مهلت این ضمانت نامه ها حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه تعیین شد. به گزارش ایسنا، گمرک...