آخرین های دسته بندی

تبلیغات اسلامی مازندران

جزئیات تغییر نرخ ارز در حقوق ورودی

جزئیات تغییر نرخ ارز در حقوق ورودی

معاون گمرک ایران گفت که در مبنای تعیین نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی،گمرک هیچ دخل و تصرفی ندارد، این نرخ توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی و از طریق بستر...

کاهش مشروط حقوق‌ گمرکی اقلام  غیراساسی!

کاهش مشروط حقوق‌ گمرکی اقلام غیراساسی!

دولت پیشنهاد کاهش مشروط حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی به یک درصد را به مجلس ارائه کرد و در کنار آن خواستار مجوز انتشار ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق...