آخرین های دسته بندی

ترانسفورماتور

وزارت بازرگانی 8203690

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ شماره 71286/725/7680/24/103 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 71286/725/7680/24/103...

عبارت چاپگر سوزنی 132 ستونی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۴/۲۲ شماره 108/7/24 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 108/7/24 22/4/1381 ناظر /مدیرکل و...

فهرست ارزش کالاهای مسافری

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ شماره 176778/155/252/1/24 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 176778/155/252/1/24   به...

همکاریهای بین الملل 233424/725/6902/24/391

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ شماره 233424/725/6902/24/391 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 233424/725/6902/24/391...