آخرین های دسته بندی

توسعه پایدار

ورود تلویزیونهای دارای ریسیور

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۲/۳۰ شماره 44784/113/556/73/71 ضمیمه - بسمه تعالی 481/12/42/17 10/2/1382 از : معاونت آگاهی ناجا – اداره کل مبارزه...

دستگاه فلزیاب

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ شماره 46508/35248/103/2505/73/76 ضمیمه - بسمه تعالی 46508/35248/103/2505/73/76 3/3/1382 به : مدیرکل / ریاست...