آخرین های دسته بندی

رسوب کالا در گمرکات

دپوی ۳.۸ میلیون تنی خوراک دام و طیور

دپوی ۳.۸ میلیون تنی خوراک دام و طیور

در حالی در جریان افزایش قیمت برخی از بحث کمبود نهاده‌های تولید یا عدم توزیع مناسب آن همواره مورد تاکید قرار دارد که در حال حاضر ۳.۸ میلیون تن یعنی...

جزئیات دپوی ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی

جزئیات دپوی ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی

آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر حاکی از مجموع ۶.۱ میلیون تن کالای موجود در انبارها و شناورها است؛ در سال جاری دپوی کالاهای اساسی...