آخرین های دسته بندی

سامانه نیما

به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهید!

به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهید!

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی، موجب تنظیم بازار...

کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ صادرات کشورمان به ترکیه از لحاظ وزنی کاهش ۶۳ درصدی و از لحاظ ارزشی کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است. به...