آخرین های دسته بندی

شهید

کشف ۹۱۸ مورد قاچاق انسان در مرز ترکیه

کشف ۹۱۸ مورد قاچاق انسان در مرز ترکیه

سخنگوی گمرک گفت : از ابتدای سال تا کنون ۹۱۸ نفر که قصد خروج غیرقانونی از کشور به سمت ترکیه داشتند توسط پرسنل گمرک کشف و تحویل مقامات قضایی شدند که...