آخرین های دسته بندی

محدودیت های کرونایی

دستگاه فلزیاب

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ شماره 46508/35248/103/2505/73/76 ضمیمه - بسمه تعالی 46508/35248/103/2505/73/76 3/3/1382 به : مدیرکل / ریاست...

شناورهای مستعمل از جنس فایبرگلاس

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ شماره 70156/113/520/73/97 ضمیمه - بسمه تعالی 8204552 19/3/1382 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی »...