آخرین های دسته بندی

مصطفی آیتی

شرایط اخذ ضمانت نامه های بانکی در تجارت

شرایط اخذ ضمانت نامه های بانکی در تجارت

با تعیین و ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانت نامه های بانکی از سوی گمرک ایران، مهلت این ضمانت نامه ها حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه تعیین شد. به گزارش ایسنا، گمرک...