آخرین های دسته بندی

مصطفی آیتی

ترخیص فوری کالاهای کشاورزی آغاز شد

ترخیص فوری کالاهای کشاورزی آغاز شد

شرایط ترخیص فوری کالاهای کشاورزی فساد پذیر از جمله نباتات زنده و محصولات نباتی که مورد توافق دستگاه های مربوطه قرار گرفته بود جهت اجرا در دستور کار...