آخرین های دسته بندی

واردات مسافری

ارز، روغن‌ها را در کشتی نگه داشت!

ارز، روغن‌ها را در کشتی نگه داشت!

عدم مبادله اسناد مالکیت بین شرکت خریدار ایرانی و فروشنده خارجی به دلیل تامین نشدن ارز، گره اصلی عدم ترخیص روغن خام وارداتی است که تبعات ناشی از آن...