آخرین های دسته بندی

واردات کاغذ

قدر کارآفرینان را بدانیم…

قدر کارآفرینان را بدانیم…

کارآفرینان انسانهای ارزشمندی هستند که دانش و سرمایه خود را برای رونق تولید، رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه و آبادانی کشور به کار می گیرند؛ آنها به عشق...