آخرین های دسته بندی

واردات کاغذ

ساده سازی روشهای ترخیص کالا

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ شماره 39024/8/59 ضمیمه - بسمه تعالی   39024/8/59 23/2/1382 گمرک محترم .... سلام علیکم در اجرای تأکیدات مقام...

فرم کنترل خروج کالاهای صادراتی

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ شماره 70679/860/9/83 ضمیمه - بسمه تعالی 70679/860/9/83 28/3/82 به ‍: حوزه نظارت / گمرکات استان / گمرک با سلام...