آخرین های دسته بندی

کاظم جلالی

فهرست ارزش کالاهای مسافری

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ شماره 176778/155/252/1/24 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 176778/155/252/1/24   به...

همکاریهای بین الملل 233424/725/6902/24/391

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ شماره 233424/725/6902/24/391 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 233424/725/6902/24/391...

ساده سازی روشهای ترخیص کالا

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ شماره 39024/8/59 ضمیمه - بسمه تعالی   39024/8/59 23/2/1382 گمرک محترم .... سلام علیکم در اجرای تأکیدات مقام...